skip to Main Content
TEST DE VISIÓ

Senzilles proves per detectar possibles problemes de la vista. Poder corregir a temps els seus defectes ens evitarà patologies complicades en un futur.

TEST DE VISIÓ

Senzilles proves per detectar possibles problemes de la vista. Poder corregir a temps els seus defectes ens evitarà patologies complicades en un futur.

 

Test d'agudesa visual

L’objectiu del test és avaluar l’abast d’agudesa visual (visió central) en visió llunyana i en visió propera, mitjançant l’ús d’optotips.

Cada optotip està dissenyat en funció de l’edat o capacitat del pacient. El tambor optocinético, test de mirada preferencial, dibuixos de Pigassou, direcció E de Snellen, números o lletres, són alguns dels optotips que es fan servir.

Dibuixos de Madame Pigassou.

Test de agudeza visual bicolor
Text de agudeza visual con números
Text de agudeza visual con letras
Text de agudeza visual con E

Ortotips.

Altres optotips en format de vídeo musical animat, als que anomenem retinopelis, s’utilitzen per controlar l’acomodació dels nens més petits durant la mesura dels defectes de la refracció (retinoscòpia).

Avaluació del astigmatisme

Un dels passos dins de l’avaluació de l’agudesa visual és la de comparar la visió d’un ull respecte a l’altre en observar un mateix objecte o text a certa distància. En cas d’haver diferent percepció visual en comparar-los, podria indicar un defecte de refracció, causa patològica o estrabisme.

El test del rellotge ens pot ajudar a detectar la possible existència d’astigmatisme. Si en observar les arestes d’un rellotge amb un sol ull, una o diverses de les arestes es veuen amb borrositat, podríem sospitar l’existència de defecte de refracció de tipus astigmátic.

Test d'Amsler

Aquest test permet detectar l’existència de patologia en la màcula (retina central) en observar una quadrícula en visió propera (30 cm) amb un sol ull. El test s’ha de fer sempre amb la millor correcció (ulleres). Sense deixar d’observar el punt central de la quadrícula, el pacient ha de tenir la sensació que tots els quadres estan nítids i que les línies no s’ondulen o distorsionen.

Instruccions per fer el test de la reixeta d’Amsler

 • Situeu-vos a uns 35 cm de la pantalla.
 • En cas que utilitzi lents correctores de prop, ha de posar-.
 • Realitzi la prova monocularment (primer un ull i després l’altre).
 • Miri fixament el punt central de la reixeta. El punt no ha de desaparèixer.

Hem de conservar en tot moment les vores de la quadrícula. Les línies horitzontals i verticals no han de desaparèixer i han de conservar el seu paral·lelisme. Qualsevol resultat diferent a l’esperat o qualsevol canvi detectat podria ser interpretat com una alteració macular. En aquest cas, ha de consultar al seu oftalmòleg.

Test d'Hirschberg

Utilitzar el test de Hirschberg per tal de descartar l’existència d’estrabisme. Ràpid de fer i molt útil en nadons o pacients que no poden col·laborar, ja que es tracta d’una avaluació objectiva on hem d’observar si el reflex en ambdues còrnies són simètrics després il·luminar tots dos ulls amb una llanterna.

 Consell d’autoavaluació

Nosaltres podem fer-ho fàcilment, simplement repassant fotos pròpies o de la nostra família o amics, i veure els reflexos del flaix que es veuen en tots dos ulls (els punts de llum). Deuen ser simètrics entre ells. Altrament podríem estar davant d’un estrabisme.

Signes d'alarma

Qüestionari per detectar problemes en la visió en els seus fills. Si la resposta a aquestes qüestions és SÍ, li recomanem acudir a l’oftalmòleg:

 • S’acosta molt al televisor o al paper en llegir o escriure.
 • Parpelleja amb freqüència o pica sempre un ull.
 • Entretanca els ulls per veure.
 • Torça el cap quan vol fixar la vista.
 • Té mal de cap (cefalees).
 • Nota diferència en la visió d’un ull en comparació amb l’altre.
 • Els ulls estan vermells amb freqüència.
 • Presenta mussols i descamacions en la vora de la pestanyes freqüentment.
 • Desvia els ulls (estrabisme).
 • Té antecedents familiars de problemes visuals.
 • Les pupil·les es veuen blanques.
 • Presenta dificultats en la lectura i escriptura.

Retinoscòpia utilitzant pel·lícules animades o «retinopelis»

Test de fixació que s’utilitza perquè el nen mantingui l’atenció en un punt llunyà mentre es realitza la retinoscòpia. L’objectiu és controlar l’acomodació (enfocament) ocular del pacient durant la mesura objectiva de la refracció. Aquests vídeos de dibuixos animats ajuden a atreure l’atenció dels nens durant la prova. Inclouen números i lletres al centre d’una imatge i van acompanyats de música.

Back To Top