skip to Main Content

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és OPHTOS INSTITUT, SL, amb domicili al carrer Vilana 12, Despatx 156-157, 08022 de Barcelona, ​​amb número de CIF: B63133227, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35.399, Foli 184, Full B266408, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte Agrafojo [arroba] inof.es.

La informació continguda en www.inof.es constitueix un servei d’informació dels diversos serveis mèdics oftalmològics que ofereix OPHTOS INSTITUT, S.L., d’ara endavant OPHTOS INSTITUT.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés al web www.inof.es exigeix ​​l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.inof.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de OPHTOS INSTITUT, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de la seva titular, OPHTOS INSTITUT de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per OPHTOS INSTITUT.

OPHTOS INSTITUT vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de OPHTOS INSTITUT. No obstant això, es comunica que, en el cas que OPHTOS INSTITUT sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de OPHTOS INSTITUT seran objecte de tractament i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a OPHTOS INSTITUT.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb OPHTOS INSTITUT, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

OPHTOS INSTITUT ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

OPHTOS INSTITUT no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts del web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, OPHTOS INSTITUT no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

El web de OPHTOS INSTITUT conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. OPHTOS INSTITUT no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

OPHTOS INSTITUT no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web www.inof.es i / o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

OPHTOS INSTITUT es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per OPHTOS INSTITUT, i si no n’hi els enllaços que s’estableixin a aquesta web, s’han de fer a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

OPHTOS INSTITUT procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic Agrafojo [arroba] INOF. és.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.inof.es.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis del web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

OPHTOS INSTITUT es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat al web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

OPHTOS INSTITUT es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JUDISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

Back To Top